slogan

Пробиране на отвори

  •  дебелина на стъклото за пробиване – от 3 до 40мм;
  •  максимални размери на стъклото – 1800х2500мм;
  •  минимални размери на стъклото – 140х220мм;
  •  налични свредла с диаметър - Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø16, Ø18, Ø20, Ø26, Ø31, Ø36, Ø45, Ø50, Ø60. Ø65, Ø70

  Също така може да се изрязват и други форми в стъклото, като най-популярни изрези са следните:

  • Изрези за панти;
  • Изрявзане за гише;
  • Вътрешни изрези - отвор за контакт, за вентилатор и др;
  • Изрези за стъклодържачи;
  • И други;