slogan2

Combined Glazing

  Производство на стъклопакети в комбинация от различни видове стъкла, в зависимост от предназначението и географското положение на сградата:

  • флоатно
  • закалено
  • ламинирано
  • отражателно
  • цветно
  • матирано
  • стъкла с покрития –с ниска емисия, мултифункционално Planiterm 4s i Evolusion

 

kombinirani

Легенда:

LT%- Пропускливост на светлина

RL%- Външно отразяване на светлина

TE%-Пропускане на енергия

RE%-Външно отразяване на енергия

 

  Критерии за избор на стъкло за стъклопакет са:

  Географското положение на сградата, климата и интензитета на слънчевото греене са от същественно значение, при избора на стъклопакет за да се направи точен подбор на стъклата. Енергийната ефективност се увеличава в зависимост от броя на стъклата в стъклопакета, от вида им, както и на вида на запълване- газ или въздух, който осигурява изолация вътре в кухината между стъклата. Замяната на сухия въздух в стъклопакета с газ най–често Аргон, води до намаляване коефициентът на топлопреминаване с 0,2–0,3W/m²K и подобрява енергийната ефективност на стъклопакета.

 За северни(североизточни, северозападни) изложения се препоръчват нискоемисийно стъкло (ка). Функцията на "ка" стъклото е да пропуска UV лъчите в една посока, т.е навътре. След като предметите в стаята се нагреят те започват да отделят топлина, но стъклото не я пропуска на вън.Нискоемисийното стъкло може да причини претопляне на помещението през лятото, тъй като навлязлата слънчева топлина се задържа ефективно вътре и има опасност от настъпване на парников ефект.

 За източни, западни и южни изложения е желателно да се използва "четирисезонно" - мултифункционално стъкло. Този вид стъкло пази от изгарящите слънчеви лъчи през летния период и възпрепятства излизането на топлината от помещението през зимния период, предлагайки целогодишен конфорт. Използването на този вид стъкла води до избягването на конденз. Също за  южни помещения е препоръчителна комбинация от външно слънцезащитно и вътрешно нискоемисийно стъкло.

 При остъкляване на места с много посетители водеща е безопасността от нараняване при счупване на стъклото. Използват се  безопасни стъкла - закалено  или  ламинирано( триплексно) стъкло. Закаленото стъкло има 4-5 пъти по-висока якост на огъване от обикновеното. При счупване  се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове и не може да ви нарани,но не  предпазва от взлом и проникване.  Ламинираното Триплексно стъкло не се разпада при счупване. Неговото предимство е, че  предпазва от нежелано проникване и подобрява звукоизолацията в помещението.